V.İ.P CHECK-UP

                                     DETAYLI BİLGİ İÇİN :  4440763                 

 Hemogram 

 Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır.

 Sedimantasyon

 Kanda bulunan alyuvar hücrelerinin çökme hızı

 Glukoz

 Şeker hastalığının araştırılmasında kullanılır

Akciger Grafisi

Akciğer kanseri, pnömoni, bronşektazi, akciğer absesi, akciğer kisti, plörezi, pnömotoraks ve Ayrıca akciğerler dışında kalp, göğüs duvarının yumuşak dokusu ve kemik yapıya ait hastalıklar da teşhis edilmesinde kullanılır.

 SGOT

 Karaciğer hücre zedelenmesi, kronik hepatitler kalp veya iskelet kası travması teşhisinde uygulanan testtir

 SGPT

 Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir.

 GGT

 Alkol ve kullanılan ilaçların karaciğer üzerinde toksik etkisini takip etmekte kullanılır.

 Alkalen Fosfataz

 Karaciğer, safra kesesine bağlı kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.

 LDH

 Kalp, karaciğer, böbrek ve kaslarda bulunan enzimdir

 Hbs Ag

 Hepatit B virüsünün varlığını ölçen bir test

 Anti Hbs

 Hepatit B virüsüne karşı oluşan antikor seviyesi.

 Anti HCV

 Hepatit  C virüsünün varlığını ölçen testtir.

 Total Kolesterol

 Kan yağlarının ölçümü ve izlenmesi için yapılan testtir.

 Trigliserid

 Kandaki yağ miktarı (Vücut hücrelerinde yağlar trigliserid formatında depolanır)

 HDL Kolesterol

 Kroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.

 LDL Kolesterol

 Kalbe zararlı kolesterol

 VLDL Kolesterol

 Çok düşük yoğunluklu yağ miktarı

 HDL Dışı Kolesterol

 Trigliseridden zengin lipoprotein miktarı.

 Üre

 Böbrek fonksyonlarının değerlendirilmesinde uygulanan testtir.

 Ürik Asit

 Gut hastalığının taranması ve böbrek fonksiyonları hakkında bilgi verir.

 Kreatinin

 Böbrek işlevlerinin değetlendirilmesi için uygulanan testtir.

 Tam İdrar Tahlili

 Böbrekler, mesane ve idrar yolları hastalıklarının araştırması için yapılan testtir.

 ASO

 A grubu bir streptokok enfeksiyonu ve Romatizmal Hastalıklar için bakılan test.

 CRP

 İltihaba yönelik araştırma testi

 RF

 Romatoid etkenini ve Romatoid artrit tanısı için yapılan bir kan testidir.

 f T3

 Kandaki hormon seviyelerinin ölçülmesi amacıyla yapılan testlerdir.

 f T4

 Kandaki hormon seviyelerinin ölçülmesi amacıyla yapılan testlerdir.

 sTSH

 Kandaki hormon seviyelerinin ölçülmesi amacıyla yapılan testlerdir.

 VDRL

 Frengiye karşı antikorların saptanmasına yönelik yapılan kan testidir.

 Sifiliz TPHA

 (Troponema pallidum) Frenginin saptanması için yapılan kan testidir.

 Antı HIV I-II Ab

 AIDS Virüs tespiti amaçlı yapılan testtir.

 Gaitada Gizli Kan

 Bağırsak Hastalıkları Araştırması.

 Gaitada Parazit İnceleme

 Bağırsak parazit antijenlerinin tespitinde kullanılır.

 CEA

 Genel Tümör Tanımlayıcı olarak uygulanan testtir.

 Ca 12-5

 Rahim ve yumurtalık  kanseri saptanmasında uygulanan testtir.

 Ca 15-3

 Meme kanseri saptanması amacıyla uygulanan testtir.

 Total PSA( >40 yaş erkeklerde)

 Prostat hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.

 Elektrokardiyografi  (EKG)

 Kalp ritmini, frekanslarını ve elektriksel aktivitesini ölçme.

 Odiometre

 İşitme kaybı araştırması.

 Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

 Akciğerlere yönelik hava yollarını ve Kronik Obstrüktif Akc.Hastalığı için bakılan test.

 Sistematik Konsültasyon

 Sonuçların doktorlar tarafından değerlendirilmesidir.

Mesaj