U ile Başlayan Testler

U-Ü

No

Testin Adı

Materyal

Çalışma Günü ve Saati

Sonuç Günü ve Saati

473

Üçlü Test (Down Sendromu- II.Trimester )

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 18.00

474

Üre

Serum, 24 h İdrar

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

475

Üre Azotu (BUN)

Serum, 24 h İdrar

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

476

Üre Klirensi

Serum ve 24 h İdrar

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

477

Üreaplazma Ürealyticum

İdrar, Üret.Akıntı vb.

Hergün

3 Gün Sonra - 17.30

478

Ürik Asit

Serum, 24 h İdrar

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

479

Ürogenital Mycoplazma

İdrar, Üret.Akıntı vb.

Hergün

4 Gün Sonra - 17.30

Mesaj