L ile Başlayan Testler

L

No

Testin Adı

Materyal

Çalışma Günü ve Saati

Sonuç Günü ve Saati

345

Laktat -Laktik Asit

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

346

Lamda Hafif Zincirleri

Serum-24h İdrar

Hergün - 12.00

2 Gün - 17.30

347

LDH (Laktik Dehidrogenaz)

Serum, BOS, Mayii

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

348

LDL-Kolesterol

Düz Kan

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

349

LE Hücresi (Lupus Eritematosus)

Serum

Hergün - 12.00

1 Gün Sonra - 17.30

350

LH (Luteinizan Hormonu)

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

351

Lipaz

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

352

Lipid -Total

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

353

Lipoprotein (Lipid) Elektroforezi)

Serum

Hergün - 12.00

3 Gün Sonra - 17.30

354

Listeria Tüp Aglütinasyonları

Serum

Pzts .-Çarş. - 12.00

8 Gün Sonra - 17.30

355

Lityum

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

356

LKM-Tip 1 (Liver Kidney Mik.Ant)

Serum

Salı/Cuma - 12.00

Aynı Gün - 17.30

357

Lökosit Formülü

Periferik Yayma

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

358

Lökosit Sayımı

EDTA'lı Kan

Hergün - 12.00

Aynı Gün

359

Lp -a (Lipoprotein-a)

Serum-Plazma

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

360

Lupus Antikoagülanı

Sitratlı Plazma (1+9) Hemen ayrılmalıdır

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

Mesaj