H ile Başlayan Testler

H

No

Testin Adı

Materyal

Çalışma Günü ve Saati

Sonuç Günü ve Saati

239

Haptoglobin-RID

Serum

Hergün

2 Gün Sonra - 17.30

240

HbA1c

EDTA'lı Tam Kan

Hergün

Aynı Gün - 17.30

241

HbF (Fetal Hemoglobin)

EDTA'lı Tam Kan

Hergün - 12.00

1 Gün - 17.30

242

HBV-DNA/Hibridizasyon ile

Serum

Hergün - 12.00

12 Gün Sonra - 18.30

243

HBV-DNA/Kantitatif PCR ile

Serum

Hergün - 12.00

12 Gün Sonra - 18.30

244

HBV-DNA/PCR

Serum

Hergün - 12.00

4 Gün Sonra - 18.30

245

HBV-Lamivudin Rezistansı

Serum

Hergün - 12.00

16 Gün Sonra - 18.30

246

H-CG

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

247

HCV-RNA Genotipleme

Serum

Hergün - 12.00

16 Gün Sonra - 18.30

248

HCV-RNA/Kantitatif

Serum

Hergün - 12.00

16 Gün Sonra - 18.30

249

HCV-RNA/PCR

Serum

Hergün - 12.00

6 Gün Sonra - 18.30

250

HDL Kolesterol

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

251

Helicobacter Pylori Antijen (HpSA)

Dışkı-Taze

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

252

Helicobacter Pylori Antikor (Tarama)

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

253

Helicobacter Pylori-IgA

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

254

Helicobacter Pylori-IgG

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

255

Hematokrit/Htc

EDTA'lı Tam Kan

Hergün

Aynı Gün

256

Hemoglobin A2/HbA2

EDTA'lı Tam Kan

Hergün - 12.00

1 Gün - 17.30

257

Hemoglobin/Hb

EDTA'lı Tam Kan

Hergün

Aynı Gün

258

Hemoglobin Elektroforezi

EDTA'lı Tam Kan

Hergün - 12.00

1 Gün - 17.30

259

Hemogram

EDTA'lı Tam Kan

Hergün

Aynı Gün

260

Hemokültür (Kan Kültürü)

Kan (Lab.Görüşünüz)

Hergün

Üremeye Bağlı - 45 gün

261

Hepatit A Virüs Antikoru-IgG

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

262

Hepatit A Virüs Antikoru-IgM

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

263

Hepatit A Virüs Antikoru-Total

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

264

Hepatit B Core Antikoru / Total (Anti-HBc/Total)

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

265

Hepatit B Core Antikoru / IgM (Anti-HBc/IgM)

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

266

Hepatit B e Antijeni (Hbe Ag)

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

267

Hepatit B e Antikoru (Anti-Hbe)

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

268

Hepatit B Sur.Antijen (HBs Ag)

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

269

Hepatit B Sur. Antikor (Anti-HBs)

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

270

Hepatit C Antikoru (Anti-HCV) 3.Gen.

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

271

Hepatit D Virüs Antikoru (Anti-HDV)

Serum-Plazma

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

272

Hepatit E Virüs Antikoru (Anti-HEV)

Serum

Hergün - 12.00

10 Gün Sonra - 18.30

273

Herpes Simpleks Virüs-Tip I/IgG

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

274

Herpes Simpleks Virüs-Tip I/IgM

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

275

Herpes Simpleks Virüs-Tip II/IgG

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

276

Herpes Simpleks Virüs-Tip II/IgM

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

277

HIV p24 Antijeni

Serum

Hergün - 12.00

1 Gün Sonra - 17.30

278

HIV/1-2 Antikoru (Anti-HIV/1-2)

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

279

HLA-B 27

Li.Hep.'li Tam Kan

Hergün - 12.00

1 Gün Sonra - 17.30

280

HLA-B 5

Li.Hep.'li Tam Kan

Hergün - 12.00

1 Gün Sonra - 17.30

281

HLA-B 51

Li.Hep.'li Tam Kan

Hergün - 12.00

1 Gün Sonra - 17.30

282

HLA-B 55

Li.Hep.'li Tam Kan

Hergün - 12.00

1 Gün Sonra - 17.30

283

Hippuric acid

İdrar

Hergün - 12.00

1 Gün Sonra - 17.30

284

Homosistein

Serum-Hep.'li Plazma

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

285

Homa-IR (İnsülin Direnci)

Serum

Hergün

1 Gün Sonra - 17.30

286

Homovanilik Asit (HVA)

24h, Spot İdrar

Çarşamba - 12.00

Salı - 17.30

287

hs-CRP/Kantitatif

Serum

Hergün - 12.00

Aynı Gün - 17.30

Mesaj