Genel Bayan Check-up

GENEL BAYAN CHECK-UP PROGRAMI 

 

1. UYGULANAN HEMOTOLOJİK TETKİKLER

 • HEMOGRAM ( 18 PARAMETRE)
 • SEDİMANTASYON
 • LÖKOSİT FORMÜL
 • RETİKÜLOSİT SAYIMI
 • KAN GRUBU

 

2. METABOLİK FAALİYETLER İÇİN GEREKLİ BİYOKİMYA TETKİKLERİ

 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • TOKLUK KAN ŞEKERİ
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • ALP (ALKALEN FOSFATAZ)
 • LDH
 • CPK (KREATİNİN FOSFOKİNAZ)
 • TOTAL LİPİD
 • TRİGLİSERİD
 • KOLESTEROL
 • HDL-KOLESTEROL
 • LDL-KOLESTEROL
 • VLDL-KOLESTEROL
 • TOTAL PROTEİN
 • ALBUMİN
 • DİREKT BİLURUBİN
 • TOTAL BİLURUBİN

 

3. UYGULANAN ELEKTROLİT TETKİKLERİ

 • SODYUM
 • POTASYUM
 • KLORÜR
 • FOSFOR
 • KALSİYUM
 • MAGNEZYUM

 

 

 

 

4. SEROLOJİK TETKİKLER

 • ASO
 • CRP
 • RF
 • BRUCELLA (ROSE-BENGAL)

 

5. ENFEKSİYON TETKİKLERİ

 • HBsAg
 • ANTİ-HBs
 • ANTİ –HIV
 • SİFİLZ
 • ANTİ -HCV

 

6. HORMON TETKİKLERİ

 • Free T4
 • TSH

 

7. DIŞKI ANALİZLERİ

 • GAİTA GİZLİ KAN
 • GAİTA PARAZİT ARANMASI

 

8. İDRAR ANALİZLERİ

 • TİT (TAM İDRAR TAHLİLİ)

 

9. UYGULANAN RADYOLOJİK TETKİKLER

 • AKCİĞER GRAFİSİ

10. HAZIRLANAN PROGRAM EŞLİĞİNDE DOKTOR MUAYNESİ

 

Mesaj